top of page

Hoe kunnen we als mensen samen leven en werken aan een gedeelde toekomst?

En wat kan iedereen afzonderlijk daar aan bijdragen? Matching Futures helpt deze vragen te beantwoorden door verhaal te maken, nieuw perspectief te ontwerpen en nieuw gedrag mogelijk te maken. 

Soon Now.jpg
Haagse Cirkel slot januari 2018.JPG
Haagse Cirkel 2017 .JPG
Verhaal maken

Verhalen vormen de infrastructuur van onze gedachten en zijn sturend voor de manier waarop we samen met anderen betekenis geven aan de wereld om ons heen. 

Matching Futures helpt je verhaal maken.

Social Design

Niet alle probleemdefinities zijn even goed. Vaak maken probleemdefinities mensen tot slachtoffers van de situatie. Ze worden onderdeel van het probleem.

Matching Futures zorgt voor perspectief dat uitnodigt om onderdeel van de oplossing te worden.

Niet alle probleemdefinities zijn even goed. Vaak maken probleemdefinities mensen tot slachtoffers van de situatie. Ze worden onderdeel van het probleem.

Matching Futures zorgt voor perspectief dat uitnodigt om onderdeel van de oplossing te worden.

Niet alle probleemdefinities zijn even goed. Vaak maken probleemdefinities mensen tot slachtoffers van de situatie. Ze worden onderdeel van het probleem.

Matching Futures zorgt voor perspectief dat uitnodigt om onderdeel van de oplossing te worden.

Context bouwen

Nieuw perspectief kan zeer inspirerend zijn en partijen bij elkaar brengen. Maar outside-the-box gebeurt het niet. Matching Futures helpt de stap zetten van nieuw perspectief naar actie en verandering in het hier en nu. 

Nieuw perspectief kan zeer inspirerend zijn en partijen bij elkaar brengen. Maar outside-the-box gebeurt het niet. Matching Futures helpt de stap zetten van nieuw perspectief naar actie en verandering in het hier en nu. 

© 2019 by Matching Futures.

bottom of page